Personel

Snopkowski Waldemar – kierownik laboratorium (informacje ogólne, przyjmowanie zleceń, wzorcowanie przyrządów pomiarowych, wystawianie świadectw wzorcowania, wydawanie przyrządów pomiarowych)
Tel. 797 701 406
E-mail: waldemar_snopkowski@intech-mielec.pl


Dudek Michał – technik metrolog (informacje ogólne, przyjmowanie zleceń, wzorcowanie przyrządów pomiarowych, wystawianie świadectw wzorcowania, wydawanie przyrządów pomiarowych)
Tel. 797 701 407
E-mail: michal_dudek@intech-mielec.pl