Usługi

 

Laboratorium świadczy usługi w zakresie wzorcowania:

 

Przyrządów suwmiarkowych

 • suwmiarek noniuszowych i cyfrowych do 1000 mm,
 • wysokościomierzy suwmiarkowych i cyfrowych do 1000 mm,
 • głębokościomierzy suwmiarkowych i cyfrowych do 500 mm,
 

 Przyrządów mikrometrycznych

 • mikrometrów do pomiarów zewnętrznych do 500 mm (z powierzchniami płaskimi, kulistymi, do rowków, ze zwężonymi kowadełkami, do pomiaru frezów, rur, talerzykowe),
 • mikrometrów do pomiarów wewnętrznych do 100 mm,
 • wzorców do mikrometrów oraz wzorców nastawczych do 600 mm,
 • głębokościomierzy mikrometrycznych do 500 mm,
 • średnicówek mikrometrycznych trzypunktowych do 100 mm,
 • średnicówek mikrometrycznych dwupunktowych do 400 mm,
 

 Przyrządów czujnikowych

 • czujników zegarowych i cyfrowych do 30 mm,
 • czujników dźwigniowo-zębatych,
 • średnicówek z czujnikiem zegarowym do 400 mm,
 • grubościomierzy z czujnikiem,
 • macek czujnikowych do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych do 100 mm,
 

 Wzorców i sprawdzianów

 • płytek wzorcowych,
 • płytek wzorcowych długich do 500 mm,
 • pierścieni wzorcowych, ustawczych do 250 mm,
 • sprawdzianów pierścieniowych gładkich o średnicach w zakresie od 1 do 250 mm,
 • sprawdzianów tłoczkowych gładkich do 350 mm,
 • sprawdzianów pierścieniowych z gwintem walcowym w zakresie od M3 do M180 mm,
 • sprawdzianów tłoczkowych gwintowych do M250 mm,
 • kątowników do 500 mm,
 • szczelinomierzy,
 • płytek wzorcowych od 0,5 mm do 100 mm,
 

oraz kątomierze, przymiary zwijane i kreskowe

 • kątomierzy uniwersalnych (noniuszowych, optycznych, z odczytem cyfrowym)
 • przymiarów zwijanych,
 • przymiarów kreskowych półsztywnych i sztywnych do 2000 mm,