• IN-TECH 1
  • Laboratorium
  • Prototypownia
  • IN-TECH 2

Najnowsze informacje

Aktualne informacje o funkcjonowaniu Inkubatorów, Prototypowni i Laboratorium pomiarowego są publikowane na stronie internetowej www.marr.com.pl oraz na profilu.

Platforma Startowa - START IN PODKARPACKIE

Nabor do Patformy startowej SIP

Od 2 stycznia 2019 roku trwa nabór do Platform Startowych

Platforma Startowa - START IN PODKARPACKIE zaprasza do składania formularzy aplikacyjnych.

Głównym celem Platformy jest stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu oraz rozwijaniu innowacyjnych i technologicznych przedsiębiorstw, które po opuszczeniu Platformy będą mogły otrzymać dotację w wysokości do 800 tys. PLN. W ramach Projektu planuje się utworzyć i objąć wsparciem 200 przedsiębiorstw, którym zostanie zapewnione indywidualne wsparcie niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem innowacyjnego pomysłu biznesowego, aż do momentu przygotowania odpowiedniego, rentownego modelu biznesowego.

Czytaj więcej...

Czas na rozwój Twojej firmy!

11 października 2018 r, w Inkubatorze Nowych Technologii IN-TECH 1 w Mielcu ul. Wojska Polskiego 9 będzie zorganizowane spotkanie dla przedsiębiorców NCBR dla Firm.
Jest to bezpłatna konferencja, na której przedsiębiorcy dowiedzą się w jaki sposób pozyskać dofinansowanie na rozwój działalności.

Więcej o spotkaniu można dowiedzieć się na https://www.ncbrdlafirm.pl/spotkanie-w-mielcu/

Czytaj więcej...