• IN-TECH 1
  • Laboratorium
  • Prototypownia
  • IN-TECH 2

Najnowsze informacje

Aktualne informacje o funkcjonowaniu Inkubatorów, Prototypowni i Laboratorium pomiarowego są publikowane na stronie internetowej www.marr.com.pl oraz na profilu.

Zaproszenie

Zaproszenie do udziału w spotkaniu informacyjnym dt. Platform Startowych „ Start In Podkarpackie”

We wtorek 05.02.2019 r. w Inkubatorze Technologicznym w Jasionce odbędzie się Śniadanie w AEROPOLIS podczas którego odbędzie się m.in. prezentacja projektu Platformy Startowe Start In Podkarpackie.

Czytaj więcej...

Platforma Startowa - START IN PODKARPACKIE

Nabor do Patformy startowej SIP

Od 2 stycznia 2019 roku trwa nabór do Platform Startowych

Platforma Startowa - START IN PODKARPACKIE zaprasza do składania formularzy aplikacyjnych.

Głównym celem Platformy jest stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu oraz rozwijaniu innowacyjnych i technologicznych przedsiębiorstw, które po opuszczeniu Platformy będą mogły otrzymać dotację w wysokości do 800 tys. PLN. W ramach Projektu planuje się utworzyć i objąć wsparciem 200 przedsiębiorstw, którym zostanie zapewnione indywidualne wsparcie niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem innowacyjnego pomysłu biznesowego, aż do momentu przygotowania odpowiedniego, rentownego modelu biznesowego.

Czytaj więcej...