Laboratorium

Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 1 uruchamia działalność laboratorium do kontroli sprzętu pomiarowego. Pomiary wykonywane są przez wykwalifikowany personel przy pomocy urządzeń kontrolno-pomiarowych o najwyższej dokładności.Mogą one mieć zastosowanie rozstrzygające w sporach pomiarowych.

Usługi laboratorium kierowane są do wszystkich podmiotów, a w szczególności do tych, dla których koszt zakupu urządzeń i systemów pomiarowych przekracza ich możliwości finansowe oraz wtedy, gdy częstotliwość korzystania z tak specjalistycznego wyposażenia nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego w jego zakupie. Wyposażenie laboratorium umożliwia kontrolę i sprawdzanie sprzętu pomiarowego.

 

 

Wśród usług wykonywanych przez nasze laboratorium  znajdują się między innymi wzorcowanie:

 • płytek wzorcowych 0,5-100 mm o klasach: 0,1,2
 • czujników zegarowych, dźwigniowo - zębatych oraz z odczytem cyfrowym 
 • przyrządów mikrometrycznych,
 • przyrządów suwmiarkowych ,
 • średnicówek mikrometrycznych dwupunktowych, trzypunktowych
 • średnicówek czujnikowych
 • kątomierzy
 • kątowników
 • kluczy dynamomettycznych o zakresie 0,5-1500 Nm
 • sprawdzianów tłoczkowych gładkich oraz gwintowych
 • sprawdzianów pierścieniowych gładkich oraz gwintowych
 • promieniomierzy

Lokalizacja na planie obiektu