Laboratorium

Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 1 uruchamia działalność laboratorium do kontroli sprzętu pomiarowego. Pomiary wykonywane są przez wykwalifikowany personel przy pomocy urządzeń kontrolno-pomiarowych o najwyższej dokładności.Mogą one mieć zastosowanie rozstrzygające w sporach pomiarowych.

Usługi laboratorium kierowane są do wszystkich podmiotów, a w szczególności do tych, dla których koszt zakupu urządzeń i systemów pomiarowych przekracza ich możliwości finansowe oraz wtedy, gdy częstotliwość korzystania z tak specjalistycznego wyposażenia nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego w jego zakupie. Wyposażenie laboratorium umożliwia kontrolę i sprawdzanie sprzętu pomiarowego.

 

 

Wśród stanowisk laboratorium znajdują się:

  • Stanowisko TESA UPC (wyposażone w system do kontroli płytek wzorcowych),
  • Stanowisko do czujników setkowych i mikronowych MPG (wyposażone w system do kontroli czujników zegarowych),
  • Stanowisko do sprawdzania mikrometrów, średnicówek, wysokościomierzy, suwmiarek (wyposażone w system do kontroli suwmiarek i mikrometrów wraz z dodatkowym wyposażeniem do kontroli średnicówek),
  • Stanowisko do pomiaru długości (wyposażone w uniwersalne urządzenie do sprawdzania podstawowego sprzętu pomiarowego: sprawdziany, pierścienie, mikrometry, suwmiarki, czujniki).

 

Lokalizacja na planie obiektu