Spotkanie z Brytyjsko-Polską Izbą Handlową

Dnia 17 października 2013 r. w Inkubatorze Nowych Technologii IN-TECH odbyło się spotkanie z Brytyjsko-Polską Izbą Handlową British Polish Chamber of Commerce BPCC. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Mielcu, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu oraz Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Tematem spotkania było omówienie potencjalnych możliwości współpracy pomiędzy organizacjami i firmami angielskimi reprezentowanymi przez BPCC, a instytucjami samorządowymi i przedsiębiorcami działającymi na terenie SSE i Inkubatora Nowych Technologii IN-TECH.