• IN-TECH 1
 • Laboratorium
 • Prototypownia
 • IN-TECH 2

KURS: OPERATOR CENTRUM OBRÓBCZEGO CNC

szkolenia ckp

 

KURS: OPERATOR CENTRUM OBRÓBCZEGO CNC

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. zaprasza do udziału w kursie pt.

OPERATOR CENTRUM OBRÓBCZEGO CNC.

Uczestnicy kursu nabędą wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu programowania oraz obsługi Centrum Obróbczego (ćwiczenia z wykorzystaniem Centrum Obróbczym +GF+ AgieCharmillesMikron VCE 600 Pro ze sterowaniem HEIDENHAIN) i zostaną przygotowani do samodzielnej pracy na stanowisku operatora centrum obróbczego CNC.

Zajęcia rozpoczną się po zebraniu grupy szkoleniowej i będą prowadzone w systemie weekendowym (116 godzin dydaktycznych - ok. 12 dni).

Dla zainteresowanych kształceniem się w dni pracujące istnieje możliwość zorganizowania dodatkowego terminu.

Miejsce szkolenia: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Dobrzechowie/ k. Strzyżowa.

Koszt udziału: 1 790 zł

Poniżej zamieszczamy program kursu oraz wykaz kwalifikacji, które nabędzie uczestnik.

Program kursu:

 1. Przepisy BHP przy obsłudze Centrum obróbczego.
 2. Skrawanie, zjawiska zachodzące podczas obróbki.
 3. Narzędzia frezarskie, oznaczenia, budowa.
 4. Płytki narzędziowe, oznaczenia, budowa.
 5. Wiertła, wytaczadła, gwintowniki, oznaczenia, budowa.
 6. Budowa programu, funkcje maszynowe.
 7. Pisanie programów obróbczych.
 8. Obliczanie parametrów obróbki.
 9. Bazowanie maszyny, pomiary sondą.
 10. Mocowanie narzędzi, opis, pomiar.
 11. Uruchamianie programów istniejących w pamięci maszyny.
 12. Wprowadzanie i uruchamianie programów z pozycji operatora.
 13. Uruchamianie programów wygenerowanych w NX.
 14. Praca z cyklami obróbczymi.
 15. Start od bloku, obsługa maszyny w trybie awaryjnym.

Wiedza i umiejętności specjalistyczne  jakie nabędzie uczestnik kursu:

 • Teoretyczne podstawy niezbędne do zrozumienia procesu skrawania i zjawisk powstających
  w czasie jego trwania.
 • Umiejętności z zakresu programowania centrum obróbczego i dobierania parametrów skrawania.
 • Praktyczne umiejętności obsługi centrum obróbczego.
 • Praktyczne umiejętności programowania centrum obróbczego.
 • Umiejętności wykonywania detali zgodnie z dokumentacją techniczną i według podanych tolerancji.

Zainteresowanych udziałem zapraszamy do wypełnienia załączonego formularza zgłoszeniowego: Formularz zgłoszeniowy - plik do pobrania[AS1] 

Zapraszamy do udziału!

szkolenia@marr.com.pl

tel. 797 600 315, 797 600 308


 [AS1]

Formularz zgłoszeniowy

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres e-mail: szkolenia@marr.com.pl

 

Tytuł szkolenia: .....................................................................................................................................

 

Proszę zaznaczyć jedną z poniższych opcji:

 

 Osoba fizyczna

 

Imię i nazwisko ………..

 

Adres………………………

 

Telefon……………………

 

e-mail …………………….

 

Nr PESEL ……………….

 

Rodzaj wykonywanego zawodu …………………………….

 

 Firma (pracownik, właściciel)

 

Dane zgłoszeniowe firmy:

 

Nazwa ………………….

 

Adres ……………………

 

NIP ………………………

 

Telefon ………………...

 

e-mail …………………..

 

Dane zgłoszeniowe osób biorących udział w szkoleniu:

 

Imię i nazwisko …………

 

Stanowisko ………………

 

Imię i nazwisko …………

 

Stanowisko ………………

 

Imię i nazwisko …………

 

Stanowisko ………………

 

Potwierdzenie zgłoszenia:

 

Po zebraniu grupy szkoleniowej prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu.

 

Sposób płatności:

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia, podpisanie umowy szkoleniowej oraz dokonanie wpłaty (po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa i faktury) w terminie 7 dni przed szkoleniem na konto Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

 

42 1240 2656 1111 0010 4255 9048