• IN-TECH 1
  • Laboratorium
  • Prototypownia
  • IN-TECH 2

INKUBATOROWE ŚNIADANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W dniu 25 kwietnia 2018r. w Inkubatorze Nowych Technologii In-Tech 1 odbyło się kolejne Inkubatorowe Śniadanie dla przedsiębiorców działających w Inkubatorach In-Tech 1 i In-Tech 2 oraz Mieleckim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

foto sniad 1a

Tym razem głównym tematem Inkubatorowego Śniadania były „Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych – RODO”, które omówiła Magdalena Bartkowicz, specjalista od ochrony danych osobowych. Ponadto z prezentacją na temat „Elektroniczne zwolnienia lekarskie (E-ZLA), obsługa przez płatnika składek” wystąpiła Małgorzata Pluta, pracownik Inspektoratu ZUS w Mielcu, o „Sieci otwartych innowacji i grantach dla przedsiębiorców z sektora MŚP” opowiedział Włodzimierz Pomierny, broker technologii z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, a o „Nowych ścieżkach pożyczek dla MŚP” Józef Twardowski, prezes ARR „MARR” S.A.

foto sniad 1b