• IN-TECH 1
 • Laboratorium
 • Prototypownia
 • IN-TECH 2

Konkurs LAUR INNOWACYJNOŚCI 2017

Celem Konkursu jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych rozwiązań mających nowatorski charakter. Ideę Konkursu stanowi przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest rozwój innowacyjności w naszym kraju, promowanie nowych technologii i ich twórców oraz pomoc w przyspieszeniu aplikacji nowoczesnych rozwiązań w Polsce i na świecie.

image laur
Konkurs adresowany jest do firm, które posiadają siedzibę zarejestrowaną w Polsce oraz których innowacyjnymi produktami zainteresowana jest polska gospodarka.

Nadzór nad Konkursem sprawuje Kapituła Konkursu.
Konkurs obejmuje następujące kategorie nowatorskich produktów i rozwiązań:

 • Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo;
 • Ekologia, geodezja, gospodarka wodna;
 • Energetyka, elektrotechnika;
 • Górnictwo i hutnictwo;
 • Informatyka, telekomunikacja, elektronika, automatyka;
 • Inżynieria materiałowa, nanotechnologie;
 • Mechanika, maszyny i urządzenia;
 • Technika medyczna, przemysł farmaceutyczny, chemia;
 • Przemysł spożywczy, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo;
 • Technika wojskowa;
 • Transport, komunikacja;
 • Włókiennictwo, papiernictwo, opakowania;
 • Usługi i inne rozwiązania innowacje o charakterze społeczno–gospodarczym

Termin składania aplikacji do VII edycji Konkursu upływa w dniu 15 października 2017 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 14 listopada 2017r. podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w Warszawskim Domu Technika NOT w Warszawie, przy ul. Czackiego 3/5

Szczegółowe informacje na temat Konkursu na stronie www.laurinnowacyjnosci.pl