• IN-TECH 1
  • Laboratorium
  • Prototypownia
  • IN-TECH 2

MARR S.A. wyróżniona jako jeden z pionierów rewolucji samochodów elektrycznych w Polsce

W sierpniowym numerze miesięcznika „Młody Technik” został opublikowany obszerny raport pod tytułem „Syndrom drugiej Tesli – Szanse rewolucji samochodów elektrycznych w Polsce”. W artykule sporo miejsca poświęcono zbudowanemu przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z Mielca prototypowi samochodu z napędem elektrycznym ELV001, który to prototyp powstał w latach 2010-2011 jako część realizacji projektu „Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania - podstawą bezpieczeństwa energetycznego” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

1