• IN-TECH 1
 • Laboratorium
 • Prototypownia
 • IN-TECH 2

Nabór wniosków o dofinansowanie zakupu usług proinnowacyjnych i środków trwałych !!!

Informujemy, że 10 sierpnia 2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie zakupu usług proinnowacyjnych świadczonych przez  Akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu, w tym Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Dofinansowaniu w ramach projektu będą podlegać koszty dotyczące zakupu:

 • usług proinnowacyjnych:
  • usług doradczych w zakresie innowacji,
  • usług wsparcia innowacji (udostępnianie przestrzeni biurowych, usługi Laboratorium Wzorcującego, Prototypowni).
 • koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej.

Ww. usługi mają przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa poprzez opracowanie i wdrożenie innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym oraz/lub metod marketingowych i/lub organizacyjnych.

 • O dofinansowanie w ramach projektu mogą ubiegać się: mikro, mali lub średni przedsiębiorcy.
 • Wysokość dofinansowania kosztów objętych projektem wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych.
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 zł.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1,5 mln zł (koszty usług proinnowacyjnych do 500 tys. zł, koszty inwestycji początkowej do 1 mln zł).
 • Aktualny nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 30 września 2017 r.
 • Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się tutaj.
 • Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych wdrożeniem innowacji do bezpośredniego kontaktu.

Zapytania pisemne prosimy kierować na adres: proinnowacje@marr.com.pl