• IN-TECH 1
  • Laboratorium
  • Prototypownia
  • IN-TECH 2

Konkurs Ministerstwa Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju ogłasza kolejną edycję „Konkursu dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich”. Jego celem jest wybór i dofinansowanie najlepszych projektów popularyzujących tematykę Funduszy Europejskich. Wnioski można składać do 24 kwietnia 2017 r.

Rodzaje projektów

W konkursie dofinansowanie mogą uzyskać:
• Projekty prasowe
• Projekty prasowo – internetowe
• Projekty internetowe
• Projekty edukacyjne

Grupy docelowe

Grupa: Potencjalni beneficjenci
Podgrupa: Przedsiębiorcy
Podgrupa: Mali i średni przedsiębiorcy z terenu Polski Wschodniej
Podgrupa: Start-upy i osoby chcące założyć start-up

Grupa: Potencjalni uczestnicy projektów
Podgrupa: Młodzi – NEET
Podgrupa: Młodzi – studenci, doktoranci
Podgrupa: Osoby z niepełnosprawnościami
Podgrupa: Osoby dorosłe zainteresowane nabyciem lub rozwinięciem posiadanych kompetencji
Podgrupa: Programiści

Grupa: Ogół społeczeństwa

Do każdej z grup przypisano kluczowe tematy, które muszą zostać przez Wnioskodawcę zaprezentowane w opracowanych przez niego materiałach.

Uczestnicy konkursu

W konkursie mogą wziąć udział:

w przypadku projektów: prasowych, prasowo - internetowych, internetowych:
• wydawcy tytułów prasowych lub ich biura reklamy,
• wydawcy portali internetowych lub ich biura reklamy

w przypadku projektów edukacyjnych:
• wydawcy tytułów prasowych lub ich biura reklamy,
• wydawcy portali internetowych lub ich biura reklamy,
• publiczni lub komercyjni nadawcy telewizyjni lub podmioty zarządzające czasem antenowym w stacjach telewizyjnych (np. biura reklamy nadawców telewizyjnych), publiczni lub komercyjni nadawcy radiowi lub podmioty zarządzające czasem antenowym w stacjach radiowych (np. biura reklamy nadawców radiowych),
• agencje informacyjne

którzy spełniają pozostałe warunki określone w Regulaminie.

Wartość dofinansowania

Na realizację projektów w konkursie przewidziano dotacje w minimalnej wysokości 50 000 zł oraz maksymalnej wysokości dla:
Projektów prasowych - 300 000 zł;
Projektów prasowo-internetowych – 500 000 zł;
Projektów internetowych – 600 000 zł;
Projektów edukacyjnych – 600 000 zł

Terminy

Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do: 24 kwietnia 2017 r.

Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie:
Projekty prasowe, prasowo – internetowe, internetowe: od 22 maja do 30 listopada 2017 r. (z możliwością do przedłużenia do 31 grudnia).
Projekty edukacyjne: od 1 maja 2017 r. do 31 marca 2018 r. (zajęcia warsztatowe mogą odbywać się w okresie wrzesień – listopad 2017 r.).

Więcej informacji na stronie.