• IN-TECH 1
  • Laboratorium
  • Prototypownia
  • IN-TECH 2

Inkubatorowe śniadanie  dla przedsiębiorców

W dniu 25.10.2016 r., odbyło się Inkubatorowe śniadanie dla przedsiębiorców funkcjonujących w Inkubatorach Nowych Technologii IN-TECH1 i IN-TECH2 w Mielcu. Spotkanie zorganizowała Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A., a jego tematem było „Finansowanie działalności gospodarczej oraz usługi prorozwojowe i proinnowacyjne ARR MARR S.A.”.

PA250034

Inkubatorowe śniadanie to nowa forma współpracy z firmami zlokalizowanymi w Inkubatorach Nowych Technologii w Mielcu, w ramach której mogą one rozwinąć swój biznes poprzez profesjonalne wsparcie i mentoring.

PA250028

Podczas spotkania zaprezentowano zagadnienia dotyczące usług doradczych dla przedsiębiorców, licencjonowanych usług księgowych, usług proinnowacyjnych – Akredytowanego Ośrodka Innowacji, działalności prototypowni, laboratorium wzorcującego, funduszu pożyczkowego, konkursów i dotacji  dla przedsiębiorców w IV kwartale 2016 r.

PA250032

Ciekawą formą aktywnego włączenia uczestników spotkania była dyskusja o potrzebach przedsiębiorców. Uczestnicy inkubatorowego szkolenia wyrazili jednomyślnie chęć i potrzebę organizowania tego typu spotkań.