• IN-TECH 1
  • Laboratorium
  • Prototypownia
  • IN-TECH 2

Inkubatorowe śniadanie  dla przedsiębiorców

W dniu 25.10.2016 r., odbyło się Inkubatorowe śniadanie dla przedsiębiorców funkcjonujących w Inkubatorach Nowych Technologii IN-TECH1 i IN-TECH2 w Mielcu. Spotkanie zorganizowała Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A., a jego tematem było „Finansowanie działalności gospodarczej oraz usługi prorozwojowe i proinnowacyjne ARR MARR S.A.”.

PA250034

Czytaj więcej...

PROJEKT SZKOLENIOWY

„WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W PRAKTYCE”

Celem projektu jest pogłębienie/nabycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych dotyczących realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przez MMŚP i ich pracowników, zainteresowanych wejściem na polski rynek partnerstwa publiczno-prywatnego.
Wsparcie szkoleniowe kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających siedzibę na terenie woj. podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

Pełna informacja do pobrania.

PROJEKT SZKOLENIOWO-DORADCZY

„KONKURUJ SKUTECZNIE - SZKOLENIA ORAZ DORADZTWO Z ZAKRESU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA MMŚP Z TERENU WOJEWÓDZTW: PODKARPACKIEGO, MAŁOPOLSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”

Celem projektu jest pogłębienie wiedzy oraz nabycie i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie korzystania z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez przedsiębiorców i ich pracowników.
Wsparcie kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na polskim rynku zamówień publicznych.
Szkolenia oraz doradztwo współfinansowane są maksymalnie w 90% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, udzielone wsparcie ma charakter pomocy de minimis.

Pełna informacja do pobrania.