• IN-TECH 1
  • Laboratorium
  • Prototypownia
  • IN-TECH 2

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE USŁUG PROINNOWACYJNYCH

Informujemy, że do 31 marca 2017r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie zakupu usług proinnowacyjnych świadczonych przez Akredytowane Ośrodki Innowacji, w tym Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące zakupu przez wnioskodawcę usługi doradczej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty posiadające status: mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.
Dofinansowanie obejmuje 70% kosztów kwalifikowalnych.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 420 000 zł.

Więcej informacji w załączonym pliku usługi proinnowacyjne oraz na stronie internetowej.
Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie.

Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych wdrożeniem innowacji do bezpośredniego kontaktu:
Michał Wielgos
Zespół Transferu Technologii i Innowacji
Tel. 797 600 315
proinnowacje@marr.com.pl

SZKOLENIE – POMOC PUBLICZNA

W RAMACH DZIAŁANIA 1.3  Promowanie przedsiębiorczości RPO WP 2014-2020.

Więcej informacji – plik do pobrania

Konferencja prasowa i prezentacja JIVR | Bike

11 stycznia w Inkubatorze Nowych Technologii odbyła się konferencja prasowa i prezentacja JIVR | Bike - elektrycznego, bezłańcuchowego, składanego roweru nowej generacji.

DSC06349

Czytaj więcej...