• IN-TECH 1
  • Laboratorium
  • Prototypownia
  • IN-TECH 2

Nabór wniosków o dofinansowanie zakupu usług proinnowacyjnych i środków trwałych !!!

Informujemy, że 10 sierpnia 2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie zakupu usług proinnowacyjnych świadczonych przez  Akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu, w tym Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Dofinansowaniu w ramach projektu będą podlegać koszty dotyczące zakupu:

  • usług proinnowacyjnych:
    • usług doradczych w zakresie innowacji,
    • usług wsparcia innowacji (udostępnianie przestrzeni biurowych, usługi Laboratorium Wzorcującego, Prototypowni).
  • koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej.

Czytaj więcej...

Dyżury ekspertów w pokoju kreatywnym

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 21.06.2017 r. Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu zaprasza na dyżury ekspertów. Dyżury te będą odbywały się w każdą środę w godz. 10.00-12.00 w Inkubatorze Nowych Technologii IN-TECH 1, 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 9 w pokoju kreatywnym (parter, była portiernia). Powyższe dyżury ekspertów dedykowane są dla Przedsiębiorców zlokalizowanych w Inkubatorach Nowych Technologii IN-TECH 1, IN-TECH 2, MInP oraz dla osób nie będących Najemcami ale zainteresowanych ich tematyką.

Harmonogram dyżurów

Młodzież w Inkubatorach

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w dniu 18 maja 2017 roku Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. udostępniła swoje Inkubatory Nowych Technologii In-Tech 1 i In-Tech 2 dla zwiedzających. Obiekty te odwiedziły dziesiątki osób, wśród nich grupa młodzieży z Gimnazjum numer 3 w Mielcu.

foto fest11 a

Czytaj więcej...