Pomiary chropowatości

 

W praktyce każda powierzchnia sprawuje jakąś funkcję, czy to powierzchnia której jakość może mieć wpływ na współpracę z inną powierzchnią czy powierzchnia zewnętrzna. W związku z tym wymagane jest określenie jakości powierzchni, aby uzyskać pewność, że spełnia ona postawione wymagania. Szczególnie w przypadku zmiany narzędzia, obrabiarki czy zużycia narzędzia skrawającego podczas procesu produkcyjnego zmienia to teksturę powierzchni obrabianej części. Poprzez pomiar chropowatości powierzchni można monitorować proces produkcji, co umożliwia podjęcie odpowiednich kroków w przypadku przekroczenia założonych tolerancji.

Pomiar chropowatości wykonywany jest na przyrządzie Hommel Tester T1000.

W zależności od wymagań klienta podawane są parametry chropowatości Ra, Rz.
Ra – średnie arytmetyczne odchylenie profilu chropowatości.
Rz – wysokość chropowatości według 10 punktów.

 

Podstawowe parametry urządzenia

Koszt usługi

W przypadku pomiaru chropowatości koszt oraz czas wykonania pomiaru uzależniony jest od ilości wymaganych do pomiaru powierzchni detalu, jego kształtu oraz liczebności detali.

W celu przygotowania wyceny prosimy o przesłanie rysunku detalu wraz z określeniem powierzchni pomiarowych na których ma zostać określona chropowatość. W przypadku dostarczenia detalu, bez rysunku, zlecający powinien wskazać powierzchnie na których ma zostać określony parametr chropowatości.

Zapytania prosimy przesyłać na adres: prototypownia@intech-mielec.pl

Uwaga: Detale dostarczane do pomiaru chropowatości powinny być czyste, bez zabrudzeń, które mogłyby spowodować błąd pomiaru.