Cennik


 

Ceny wzorcowania przyrządów pomiarowych, ważny od 29.03.2019r.

Lp. Przyrząd pomiarowy Cena wzorcowania (netto)
1. Czujnik elektroniczny 50,00 zł
2. Czujnik dźwigniowo-zębaty 40,00 zł 
3. Czujnik zębaty-zegarowy 0÷10 mm / 0,01 mm 40,00 zł 
4.

Czujnik zębaty-zegarowy 0÷1 mm / 0,001 mm

50,00 zł 
5. 

Głębokościomierz mikrometryczny 0–100 mm (jedna końcówka)

35,00 zł 
6. 

Głębokościomierz mikrometryczny 0–300 mm (jedna końcówka)

45,00 zł 
7. 

Głębokościomierz z czujnikiem 0–200 mm (jedna końcówka)

40,00 zł 
8. 

Głębokościomierz suwmiarkowy i cyfrowy 0–150 mm*

30,00 zł / 45 zł
9. 

Głębokościomierz suwmiarkowy i cyfrowy 0–300 mm*

40,00 zł / 60 zł
10.

Głębokościomierz suwmiarkowy i cyfrowy 0–500 mm*

50,00 zł /75 zł
11.

Grubościomierz z czujnikiem

35,00 zł 
12. 

Kątomierz uniwersalny (noniuszowy, optyczny, cyfrowy)

40,00 zł 
13. 

Kątownik 90° stalowy do 250 mm

40,00 zł
14. 

Kątownik 90° stalowy do 500 mm

50,00 zł 
15. Liniał krawędziowy 40,00 zł
16.

Macka czujnikowa do pomiarów wewnętrznych do 100 mm

40,00 zł 

17.

Macka czujnikowa do pomiarów zewnętrznych do 100 mm

40,00 zł 
18. 

Mikrometr do pomiarów wewnętrznych 5–100 mm

40,00 zł 
19. 

Mikrometr do pomiarów zewnętrznych 0–75 mm

30,00 zł
20.

Mikrometr do pomiarów zewnętrznych 75–150 mm

40,00 zł 
21. 

Mikrometr do pomiarów zewnętrznych 150–300 mm

50,00 zł
22.

Mikrometr do pomiarów zewnętrznych 300–500 mm

60,00 zł
23.

Mikrometr czujnikowy 0–100 mm

50,00 zł
24.

Pierścień wzorcowy, ustawczy do 100 mm

40,00 zł
25.

Pierścień wzorcowy, ustawczy powyżej 100 mm do 250 mm

50,00 zł
26.

Płytki wzorcowe od 0,5 mm do 100 mm (cena za sztukę) – bez określania klasy

13,00 zł 
27.

Płytki wzorcowe od 0,5 mm do 100 mm (cena za sztukę) – z określeniem klasy

17,00 zł 
28.

Płytki wzorcowe długie powyżej 100 mm do 500 mm (cena za sztukę)

50,00 zł
29.

Przymiar zwijany do 5 m

20,00 zł
30.

Przymiar zwijany powyżej 5 m do 30 m

40,00 zł
31.

Przymiar zwijany powyżej 30 m

60,00 zł
32.

Przymiar półsztywny, sztywny od 0 do 500 mm

30,00 zł
33.

Przymiar półsztywny, sztywny powyżej 500 mm do 1000 mm

40,00 zł
34.

Przymiar półsztywny, sztywny powyżej 1000 mm do 2000 mm

50,00 zł
35.

Sprawdzian pierścieniowy gładki o średnicy od 1 mm do 100 mm

40,00 zł
36.

Sprawdzian pierścieniowy gładki o średnicy powyżej 100 mm do 250 mm

45,00 zł
37.

Sprawdzian pierścieniowy z gwintem walcowym od M3 do M50 mm

50,00 zł
38.

Sprawdzian pierścieniowy z gwintem walcowym pow. M50 do M100 mm

60,00 zł
39.

Sprawdzian pierścieniowy z gwintem walcowym pow. M100 do M180 mm

70,00 zł
40.

Sprawdzian tłoczkowy gładki do 100 mm*

20,00 zł (jedna strona)
41.

Sprawdzian tłoczkowy gładki powyżej 100 mm do 200 mm*

25,00 zł (jedna strona)
42.

Sprawdzian tłoczkowy gładki powyżej 200 mm do 350 mm*

30,00 zł (jedna strona)
43.

Sprawdzian tłoczkowy gwintowy do M50 mm

20,00 zł (jedna strona)
44.

Sprawdzian tłoczkowy gwintowy powyżej M50 do M100 mm

30,00 zł (jedna strona)
45.

Sprawdzian tłoczkowy gwintowy powyżej M100 do M250 mm

40,00 zł (jedna strona)
46. Spoinomierz suwmiarkowy (do spoin czołowych i pachwinowych) 40,00 zł
47. Spoinomierz elektroniczny (do spoin czołowych i pachwinowych) 40,00 zł
48. Spoinomierz typu SPA-40 i SPA-60 70,00 zł
49.

Suwmiarka noniuszowa i cyfrowa 0–150 mm

25,00 zł
50.

Suwmiarka noniuszowa i cyfrowa 0–300 mm

30,00 zł
51.

Suwmiarka noniuszowa i cyfrowa 0–500 mm

40,00 zł
52.

Suwmiarka noniuszowa i cyfrowa 0–1000 mm

70,00 zł
53.

Szczelinomierz (od listka)

3,00 zł
54.

Średnicówka mikrometryczna dwupunktowa do 400 mm**

40,00 zł
55.

Średnicówka mikrometryczna trzypunktowa do 100 mm (od sztuki)

50,00 zł
56.

Średnicówka czujnikowa do 400 mm***

50,00 zł
57.

Transametr 0–75 mm

50,00 zł
58.

Transametr 75–150 mm

60,00 zł
59.

Wysokościomierze suwmiarkowe i cyfrowe 0–300 mm

35,00 zł
60.

Wysokościomierze suwmiarkowe i cyfrowe 0–500 mm

45,00 zł
61.

Wysokościomierze suwmiarkowe i cyfrowe 0–1000 mm

60,00 zł
62. Wzorzec do mikrometrów, wzorzec ustawczy do 200 mm 20,00 zł
63.

Wzorzec do mikrometrów, wzorzec ustawczy powyżej 200 do 400 mm

40,00 zł
64.

Wzorzec do mikrometrów, wzorzec ustawczy powyżej 400 do 600 mm

60,00 zł

 

* W zależności od rodzaju

** Bez przedłużaczy (kolejny przedłużacz + 20,00 zł netto)

*** Każda kolejna końcówka + 20,00 zł netto

Czas realizacji zamówienia około 4-5 dni roboczych, w przypadku większej ilości przyrządów, czas ten może ulec wydłużeniu. W przypadku wzorcowania płytek wzorcowych czas realizacji zamówienia to około 10 dni roboczych. Laboratorium zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji zamówienia ze względu na ilość zleceń.

W przypadku wyboru odbioru przyrządów w formie przesyłki kurierskiej, przy kwocie zapłaty od 1000 zł przesyłka gratis. Poniżej 1000 zł koszt przesyłki zostanie doliczony do faktury za wzorcowanie przyrządów.