Drukowanie 3D

Zwykłe wytworzenie funkcjonalnego prototypu wymaga po jego zaprojektowaniu, wykonania drogiego oprzyrządowania i dużego nakładu czasu. Technologia druku 3D jako jedna z metod szybkiego prototypowania pozwala na znaczne skrócenie czasu od pomysłu do jego realizacji.

Zakres usług

Obszary zastosowań drukowania 3D

Prototypy wydrukowane technologią 3D można wykorzystywać m.in. w celu:

W naszej ofercie udostępniamy dwie technologie drukowania 3D w procesie Rapid Prototyping.

Drukowanie 3D na drukarce Objet 24

Drukarka Objet24

Opatentowana przez Objet technologia PolyJet pozwala na nakładanie bardzo cienkiej warstwy materiału, a co za tym idzie wysoką dokładność prototypów.

Parametry:


Materiał:

Drukarka 3Z Pro Solidscape

Drukuje z materiału termoplastycznego o niskiej temperaturze topnienia umożliwiającego osiągnięcie bardzo wysokiej precyzji obiektów o skomplikowanych kształtach.

Parametry:

Materiał:

Koszt drukowania 3D

Dla przygotowania wyceny druku 3D, prosimy o przesłanie modelu CAD w formacie STL (lub 3DM, STP, IGES) wraz z podaniem wymiarów drukowanego obiektu. Cena wynika z kombinacji czasu pracy maszyny oraz objętości zużytego materiału modelowego i podporowego.

Zapytania prosimy przesyłać na adres: prototypownia@intech-mielec.pl