Program "Ponowny start"

Firma BD Center Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Programie "Ponowny start" realizowanym w ramach Projektu pn. „Zacznij od nowa! Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Życzenia Świąteczne

Czytaj więcej...

Projekt: "Kompetencje w praktyce. Nowoczesne formy rozwoju pracowników MŚP"

Serdecznie zapraszamy małe i średnie firmy oraz ich pracowników z terenu województwa podkarpackiego do udziału w projekcie „Kompetencje w praktyce. Nowoczesne formy rozwoju pracowników MŚP”.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na Konferencję – 16.12.2014r.

Podkarpacka Izba Gospodarcza, zaprasza Państwa do udziału w konferencji podsumowującej projekt „Kampania informacyjno-promocyjna i rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP”, na której zaprezentowana zostanie oferta usług PIG dla przedsiębiorców oraz seminarium pn. „Fundusze Europejskie na lata 2014-2020”.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do projektu PARP „Zarządzanie kompetencjami w MSP”

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w projekcie systemowym „Zarządzanie kompetencjami w MSP” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.3 Wsparcie i skorzystania ze wsparcia oferowanego w formie analiz, doradztwa i szkoleń.

Czytaj więcej...

Szkolenie: Zarządzanie Optymalizacją Procesów Produkcyjnych

Z wielką przyjemnością informujemy, że na podstawie konkursu 34/POKL/8.1.1/2012 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Działania 8.1 Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z Rzeszowa uruchamia projekt pod tytułem: "Zarządzanie Optymalizacją Procesów Produkcyjnych"

Czytaj więcej...

Zaproszenie na seminarium informacyjne – 26.11.2014r.

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie we współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A., ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym seminarium informacyjnym pt.: „Emisja gazów cieplarnianych i innych substancji w Unii Europejskiej i w Polsce - Raport do KOBiZE - realizacja obowiązków sprawozdawczych MŚP wynikającychz przepisów wspólnotowego i krajowego prawa środowiskowego”.

Czytaj więcej...

Seminarium pt. „ Nowoczesne metody spawania i cięcia – wybrane zagadnienia”

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o., operator zewnętrzny Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, zaprasza na cykl seminariów naukowo-technicznych pt. NAUKA I TECHNIKA DLA INNOWACYJNEGO PRZEMYSŁU

Czytaj więcej...

Współpraca z chińskim regionem Kuangsi-Czuang

Województwo Podkarpackie w związku z nawiązaną współpracą z chińskim regionem Kuangsi-Czuang, informuje podmioty gospodarcze z terenu województwa podkarpackiego zainteresowane współpracą z partnerami z rynku chińskiego o możliwości przesłania wstępnego zgłoszenia drogą mailową.

Czytaj więcej...

Podkarpacki Festiwal Nauki i Techniki w Ropczycach - fotorelacja

PFNITR01

Czytaj więcej...