PROJEKT SZKOLENIOWY

„WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W PRAKTYCE”

Celem projektu jest pogłębienie/nabycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych dotyczących realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przez MMŚP i ich pracowników, zainteresowanych wejściem na polski rynek partnerstwa publiczno-prywatnego.
Wsparcie szkoleniowe kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających siedzibę na terenie woj. podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

Pełna informacja do pobrania.

PROJEKT SZKOLENIOWO-DORADCZY

„KONKURUJ SKUTECZNIE - SZKOLENIA ORAZ DORADZTWO Z ZAKRESU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA MMŚP Z TERENU WOJEWÓDZTW: PODKARPACKIEGO, MAŁOPOLSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”

Celem projektu jest pogłębienie wiedzy oraz nabycie i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie korzystania z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez przedsiębiorców i ich pracowników.
Wsparcie kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na polskim rynku zamówień publicznych.
Szkolenia oraz doradztwo współfinansowane są maksymalnie w 90% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, udzielone wsparcie ma charakter pomocy de minimis.

Pełna informacja do pobrania.

Bezpłatne szkolenia „Przedsiębiorstwo z klimatem”

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (ośrodek Krajowego Systemu usług dla MŚP) oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA organizują w całej Polsce cykl bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców sektora MŚP pod nazwą „Przedsiębiorstwo z klimatem”. Szkolenie  dla przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego odbędzie się w dniach 6 oraz 7 października 2016r. w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 19.

Na szkoleniach „Przedsiębiorca z klimatem” uczestnik dowie się jakie są dostępne narzędzia i mechanizmy pomagające  w procesie optymalizacji zużycia energii w przedsiębiorstwie. Ponadto zapozna się z aktualnymi możliwościami wsparcia finansowego inwestycji poprawiających efektywność energetyczną przedsiębiorstwa, jak również inwestycji w odnawialne źródła energii. Podczas szkolenia, prowadzący je eksperci odpowiedzą na pytania jak oszczędzać energię w biurze, jak bez nakładowo zmniejszyć zużycie paliwa, jak oszczędzać w budynkach dzięki termomodernizacji , jak pozyskać finansowanie ze środków unijnych na energooszczędność dla firmy.

Chcąc uczestniczyć w szkoleniu należy wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy, który jest do pobrania na stronie www.autobusenergetyczny.pl w zakładce Warsztaty i szkolenia. W przypadku szkolenia w Rzeszowie wypełniony skan formularza zgłoszeniowego należy przesłać do dnia 30 września 2016r. na adres marketing@fund.org.pl  lub faksem pod numer 22 838 02 61.  W razie pytań lub wątpliwości można się kontaktować z Panią Agnieszką Łodygowską z Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie, tel. (22) 838-01-72, (22) 838-32-11 wew. 121, tel. kom. 695 185 987, email: agnieszka.lodygowska@fund.org.pl.

Bezpłatne szkolenie dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie wraz z firmą PricewaterhouseCoopers Sp.z.o.o w Warszawie organizuje bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców dotyczące raportowania w ramach tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Szkolenie odbędzie się w dniu 26.09.2016r. godz. 12.00 w siedzibie Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Krośnie ul. Tysiąclecia 3.

Zgodnie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi od 1 stycznia 2017r. małe i średnie przedsiębiorstwa zobowiązane będą do raportowania w ramach tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (obecnie obowiązek ten dotyczy jedynie dużych przedsiębiorstw).  Szkolenie w PIG w Krośnie poprowadzi Pan Krzysztof Ugolik, menedżer w zespole Podatków Pośrednich w Dziale Prawno-Podatkowym PricewaterhouseCoopoers, który wyjaśni zasady wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, sposoby przygotowania i wysłania pliku JPK, sankcje związane z niedopełnieniem obowiązku raportowania JPK.

Chętni do uczestnictwa w tym ważnym dla przedsiębiorców  szkoleniu powinni pobrać ze strony Podkarpackiej Izby Gospodarczej (www.pigkrosno.pl) odpowiedni formularz zgłoszeniowy i po jego wypełnieniu odesłać go do dnia 22.09.2016r. faksem pod numer 13 43 234 47 lub emailowo: i.jazwiecka@pigkrosno.pl.

TWORZENIE STRON INTERETOWYCH – SZKOLENIE 30-31.07.2016

Informujemy, że rozszerzyliśmy dla Państwa ofertę szkoleń specjalistycznych organizowanych w CKP Dobrzechów/Strzyżów.

Z myślą o małych firmach, które chcą zaistnieć na rynku oraz większych, które chciałyby, aby obsługa strony internetowej nie stanowiła problemu dla żadnego pracownika przygotowaliśmy szkolenie z zakresu

Tworzenia stron internetowych

Program kursu:

  • zapoznanie z zasadami projektowania i tworzenia witryny internetowej
  • konfiguracja środowiska tworzenia stron internetowych, serwer WWW, edytor języka programowania
  • utworzenie prostej strony w języku HTML, użycie podstawowych znaczników HTML, dodanie odnośników do innych stron, zamieszczanie obrazów na tworzonej stronie
  • zdefiniowanie wyglądu strony przy użyciu kaskadowych arkuszy stylów, tworzenie menu witryny i podstron, tworzenie nagłówka i stopki
  • nawigacja pomiędzy stronami i podstronami witryny
  • udostępnianie stworzonej witryny w sieci
  • testowanie działania stworzonej witryny.

Ze szkolenia mogą skorzystać również osoby fizyczne pragnące poszerzyć swoje umiejętności i zyskać nowe kwalifikacje.

Termin szkolenia: 30-31 lipiec 2016r., do ew. uzgodnienia

Koszt: 290 zł

Zgłoszenia przyjmujemy do 22 lipca!!!

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie --->

Zapraszamy do udziału!

Tel. 797 600 308
e-mail: szkolenia@marr.com.pl

KURSY SPECJALISTYCZNE CNC, METROLOGIA

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. zaprasza do udziału w specjalistycznych kursach, organizowanych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie, wyposażonym w specjalistyczne maszyny i urządzenia. W Centrum organizujemy kursy z dziedziny METROLOGII, OBRÓBKI SKRAWANIEM, DIAGNOSTYKI I NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH w tym m.in.: 
• Operator centrum obróbczego CNC - oferta do pobrania
• Operator tokarki CNC ze sterowaniem HEIDENHAIN - oferta do pobrania
• Kurs metrologii - oferta do pobrania
• Kursy nabycia umiejętności z zakresu diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych - oferta do pobrania
• INNE, DEDYKOWANE DLA FIRMY SZKOLENIA, PROWADZONE Z WYKORZYSTANIEM WYPOSAŻENIA CKP. 

Terminy kursów dostosujemy do Państwa potrzeb.

Zapraszamy do udziału!

Zgłoszenia udziału można dokonać poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres szkolenia@marr.com.pl - formularz do pobrania

tel. 797 600 308
e-mail: szkolenia@marr.com.pl

INFORMACJE O PLANOWANYCH I NOWYCH KONKURSACH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Plik do pobrania:

Informacje dotyczące możliwości pozyskania środków

INNOFIRMA Parkowe Orły 2016

 

Informujemy, że 14 marca mija termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu "INNOFIRMA Parkowe Orły" 2016.

W imieniu organizatora, serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. To już VI edycja konkursu. W tym roku pozyskano do współpracy takie instytucje jak: Polsko Amerykańska Rada Współpracy (US-Polish Trade Council), Fundacja MIT Forum Poland oraz International Development Ireland. Mamy nadzieję, że tegoroczne nagrody - w postaci uczestnictwa laureatów w międzynarodowych eventach - spotkają się z zainteresowaniem Państwa. Dokumenty konkursowe są do pobrania w biurze IN-TECH lub na stronie organizatora www.sooipp.org.pl . W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z biurem SOOIPP: biuro@sooipp.org.pl.

 

Nabory wniosków w ramach Inicjatywy EUREKA w 2016 roku

Nabory wniosków w ramach Inicjatywy EUREKA w 2016 roku

NCBiR informuje że w dniu 5 lutego br. ruszył nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA.

Dofinansowanie przyznane Wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład Wnioskodawcy  nie może przekroczyć 500 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie realizacji projektu może wynieść maksymalnie 1 000 000 PLN.

Terminy składania wniosków w 2016 roku:

  • nabór 1/2016 – do 29 kwietnia 2016 (do godz. 16.00)
  • nabór 2/2015 – do 14 października 2016 (do godz. 16.00)

Budżet konkursu na 2016 rok wynosi 4 mln zł - po 2 mln zł na nabór.

Dokumenty dotyczące zasad dofinansowania przez NCBR uczestnictwa polskich podmiotów w projektach EUREKA:

Osoba kontaktowa do konkursu:
Iwona Bogucka
Krajowy Koordynator Projektów EUREKA
tel.: +48 22 39 07 145
tel. kom.: +48 785 66 20 13

Profesjonalna usługa przygotowania wniosku o dofinansowanie unijne w ARR „MARR” S.A.

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. informuje, że Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie dla MMŚP w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje Bezpośrednie. Nabór wniosków trwa w okresie 19.01.2016- 31.03.2016, wsparcie dotyczy projektów mających na celu rozwój MMŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, możliwa wartość dofinansowania wydatków kwalifikowanych od 100 000 zł do 10 000 000 zł, maksymalny poziom dofinansowania w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw - 70% wydatków kwalifikowanych, średnich – 60% wydatków kwalifikowanych.

Przedsiębiorcom zainteresowanym wsparciem unijnym na rozwój działalności zarówno w ramach tego jak i innych działań, oferujemy komercyjne przygotowanie wniosków o dotację. Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. od wielu lat świadczy usługi dla przedsiębiorców, pomaga w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego, w tym w ramach funduszy publicznych, posiada doświadczoną i fachową kadrę. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu, wynikającym z realizacji wielu projektów, zapewnimy Państwu profesjonalną usługą przygotowania wniosku o dofinansowanie.