Dyżury ekspertów w pokoju kreatywnym

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 21.06.2017 r. Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu zaprasza na dyżury ekspertów. Dyżury te będą odbywały się w każdą środę w godz. 10.00-12.00 w Inkubatorze Nowych Technologii IN-TECH 1, 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 9 w pokoju kreatywnym (parter, była portiernia). Powyższe dyżury ekspertów dedykowane są dla Przedsiębiorców zlokalizowanych w Inkubatorach Nowych Technologii IN-TECH 1, IN-TECH 2, MInP oraz dla osób nie będących Najemcami ale zainteresowanych ich tematyką.

Harmonogram dyżurów

Młodzież w Inkubatorach

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w dniu 18 maja 2017 roku Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. udostępniła swoje Inkubatory Nowych Technologii In-Tech 1 i In-Tech 2 dla zwiedzających. Obiekty te odwiedziły dziesiątki osób, wśród nich grupa młodzieży z Gimnazjum numer 3 w Mielcu.

foto fest11 a

Czytaj więcej...

O Inkubatorach w TVP 2

Na zaproszenie redakcji programu Pytanie na śniadanie TVP 2 , w dniu 17 maja 2017 roku w programie tym wystąpili: Józef Twardowski, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. oraz Marcin Piątkowski, prezes spółki „JIVR”, funkcjonującej w Inkubatorach Nowych Technologii. Zaproszenie to było efektem zgłoszenia przez ARR „MARR” S.A. projektu budowy Inkubatorów Nowych Technologii do odbywającej się w dniach 18-21 maja 2017 roku ogólnopolskiej akcji Dni Otwartych Funduszy Europejskich i prowadzonych w tym zakresie działań promocyjnych przez TVP 2.

foto fest10 b

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich – Inkubatory

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. zaprasza na Dni Otwarte Funduszy Europejskich, największe wydarzenie prezentujące projekty europejskie w Polsce, wpisujące się w ogólnopolską akcję Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Organizowane przez ARR „MARR” S.A. Dni Otwarte Funduszy Europejskich dotyczą projektu budowy Inkubatorów Nowych Technologii In-Tech 1 i 2 i odbędą się w dniu 18 maja 2017r. w godz. 10.00-15.00.

Czytaj więcej...

Konkurs Ministerstwa Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju ogłasza kolejną edycję „Konkursu dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich”. Jego celem jest wybór i dofinansowanie najlepszych projektów popularyzujących tematykę Funduszy Europejskich. Wnioski można składać do 24 kwietnia 2017 r.

Rodzaje projektów

W konkursie dofinansowanie mogą uzyskać:
• Projekty prasowe
• Projekty prasowo – internetowe
• Projekty internetowe
• Projekty edukacyjne

Czytaj więcej...

Szkolenie dotyczące Pomocy publicznej i pomocy de minimis

Celem szkolenia jest poznanie przez beneficjentów Regionalnego Programu dla województwa podkarpackiego 2014-2020 zagadnień związanych z rodzajami pomocy publicznej występującymi w projektach RPO WP 2014-2020. Dwudniowe szkolenie odbędzie się 10-11 kwietnia 2017 r. w godz. 9.00-15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4 (II piętro).

Czytaj więcej...

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE USŁUG PROINNOWACYJNYCH

Informujemy, że do 31 marca 2017r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie zakupu usług proinnowacyjnych świadczonych przez Akredytowane Ośrodki Innowacji, w tym Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące zakupu przez wnioskodawcę usługi doradczej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty posiadające status: mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.
Dofinansowanie obejmuje 70% kosztów kwalifikowalnych.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 420 000 zł.

Więcej informacji w załączonym pliku usługi proinnowacyjne oraz na stronie internetowej.
Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie.

Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych wdrożeniem innowacji do bezpośredniego kontaktu:
Michał Wielgos
Zespół Transferu Technologii i Innowacji
Tel. 797 600 315
proinnowacje@marr.com.pl

SZKOLENIE – POMOC PUBLICZNA

W RAMACH DZIAŁANIA 1.3  Promowanie przedsiębiorczości RPO WP 2014-2020.

Więcej informacji – plik do pobrania

Konferencja prasowa i prezentacja JIVR | Bike

11 stycznia w Inkubatorze Nowych Technologii odbyła się konferencja prasowa i prezentacja JIVR | Bike - elektrycznego, bezłańcuchowego, składanego roweru nowej generacji.

DSC06349

Czytaj więcej...

Inkubatorowe śniadanie  dla przedsiębiorców

W dniu 25.10.2016 r., odbyło się Inkubatorowe śniadanie dla przedsiębiorców funkcjonujących w Inkubatorach Nowych Technologii IN-TECH1 i IN-TECH2 w Mielcu. Spotkanie zorganizowała Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A., a jego tematem było „Finansowanie działalności gospodarczej oraz usługi prorozwojowe i proinnowacyjne ARR MARR S.A.”.

PA250034

Czytaj więcej...